ARBETE

Modulent
I mitt yrkesverksamma liv har jag mestadels arbetat som produktionstekniker och produktionsteknisk chef inom husindustrin, mesta tiden på Modulent i Hässleholm, där man gör prefabricerade hus inomhus.
Det var på Modulent jag började intressera mig för datorer och datateknik. På den produktionstekniska avdelningen, som jag ansvarade för, hade vi redan i mitten av 70-talet en dator, som enbart användes för programmering av en NC-styrd maskin. Vi hade diskuterat möjligheterna att datorisera det tunga och tråkiga manuella arbetet med att räkna fram ackordsprislistor mm, och då föll blickarna på programmeringsdatorn. Sagt och gjort - vi köpte först ett Multiplanprogram (en tidig föregångare till dagens Excel), och därefter åkte vi på kurs för att lära oss programmet. Efter detta var vi ett litet, väl sammansvetsat gäng som inte längre hade några problem med hur vi skulle disponera kvällar, nätter och helger....
Trots de tekniskt mycket begränsade programresurserna kom vi mycket långt i datoriseringsarbetet. Vi byggde själva upp ett system av länkade filer, som i botten hade enskilda ackordsprislistor, och som högst upp slutade i ett budgetprogram för hela produktionen.
Det var en härlig känsla när vi t ex efter en genomförd ackordsförhandling kunde presentera kompletta ackordsprislistor redan efter en timme, där man tidigare tvingats att "handräkna" i veckor för samma listor! För att inte tala om den förvånade uppsyn som möttes oss när redan 20 minuter efter det att företagsledningen ännu en gång reviderat budgetförutsättningarna, vi kunde lägga fram en ny budget.
Hur som helst var detta en rolig tid då vi lärde oss väldigt mycket, och det har jag ännu i dag både nytta och glädje av.


Arthus
Jag kom åter igen i kontakt med husbranschen, då jag hjälpte till att dra igång ett nystartat husföretag, ArtHus i Kristianstad under år 2000. Affärsidén var "att bygga hus i god arkitektur med sunda byggmaterial och som är extremt energisnåla".
Det första visningshuset byggdes i Vä/Öllsjö strax utanför Kristianstad.
Tyvärr visade det sig att kundkretsen i Kristianstad inte var villig att betala det pris detta kvalitetshus betingade, och företaget tvingades i konkurs. Detta var verkligen beklagligt, för huset var mycket intressant ur många aspekter.

Terrawatt värme
Jag har också varit produktionschef på ett par andra företag, och de sista åren på Terrawatt värme AB, ett företag som tillverkar värmepumpar. Jag hjälper dem fortfarande med vissa administrativa tjänster.
Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!